Fetma hos barn på agendan vid möte för EU:s hälsoministrar

Social- och hälsovårdsministeriet 17.3.2017 16.20
Pressmeddelande

Förebyggande av fetma hos barn och åtgärder mot hiv och aids diskuteras under ett inofficiellt möte för EU:s hälsoministrar. Vid mötet på Malta den 19–20 mars representeras Finland av familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Förebyggandet av fetma hos barn är ett av de teman som Malta under sitt EU-ordförandeskap anser vara viktiga. Det behövs åtgärder både på nationell nivå och på EU-nivå för att stoppa barnfetma. I Finland förebyggs övervikt hos barn bl.a. genom rådgivningssystemet och en välordnad daghems- och skolbespisning. Vid mötet presenterar Finland sina mallar för god praxis i fråga om dessa.

EU-ordförandelandet Malta föreslår vid mötet att en hiv- och aidsdeklaration ska godkännas. Genom deklarationen vill EU-länderna bemöta FN:s mål att före 2030 stoppa spridningen av hivvirus. Detta förutsätter att åtgärderna mot hiv och aids effektiviseras under de kommande fem åren samt att man ökar resurserna avsevärt i synnerhet när det gäller förebyggande av sjukdomen.

Hiv- och aidssituationen i Europa är allmänt taget bra men de regionala skillnaderna är stora. Det största antalet nya smittfall rapporteras i Östeuropa. Finland anser att det är viktigt att EU stödjer de medlemsländer där hiv- och aidssituationen är svårast. Enligt Institutet för hälsa och välfärd smittas omkring 150–180 personer i Finland varje år.

EU:s hälsoministrar diskuterar dessutom det gränsöverskridande samarbetet när det gäller gemensam upphandling av mediciner och hälsoteknik samt samarbetet inom utbildningen för personal inom hälso- och sjukvården. Under besöket har minister Rehula bilaterala möten bl.a. med hälsokommissarie Vytenis Andriukaitis och med Sveriges hälsovårdsminister Gabriel Wikström.

Ytterligare information:

Sari Vuorinen, överinspektör, tfn +358 50464  9847