Europeiska kommissionen: Kvinnor och mäns löner måste bli mer transparenta

12.3.2014 10.48
Nyhet N5-64149

Europeiska kommissionen har gett EU:s medlemsländer en rekommendation om att öka transparensen i lönerna. Syftet är att minska på löneskillnaderna mellan könen.

Europeiska kommissionens rekommendation på engelska (pdf)

Transparensen kan ökas exempelvis genom att arbetstagarna får information om lönenivån bland dem som gör samma eller ett lika krävande jobb, och som också inkluderar olika lönetillägg. Enligt rekommendationen så borde arbetsgivarna regelbundet informera om den genomsnittliga lönenivån bland kvinnor och män. Andra sätt kan vara att granska lönerna i stora företag och att ta med lönejämställdhet i förhandlingarna om kollektivavtalet.

Transparensen hjälper att identifiera eventuell diskriminering som sker på grund av kön.

Kommissionen förväntar sig att Finland före slutet av år 2015 rapporterar om vilka åtgärder landet har åtagit på basis av rekommendationerna.

Den genomsnittliga skillnaden mellan mäns och kvinnors timlöner ligger på 16,4 procent i EU-länderna.
webbnyheter