EU:s hälsovårdsministrar eniga om direktivet som gäller patienters rörlighet

8.6.2010 11.55
Nyhet N5-55103

Hälsovårdsministrarna nådde idag politiskt samförstånd om direktivet om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, det vill säga det så kallade patientrörlighetsdirektivet. Mötet hölls i Luxemburg och Finland representerades av omsorgsminister Paula Risikko.

Direktivet ger en EU-medborgare rätt till lika stor vårdersättning för vård som getts i ett annat medlemsland som denna hade fått i hemlandet. Direktivet måste ännu godkännas av Europaparlamentet. Nästa ordförandeland Belgien inleder förhandlingar om direktivet med Europaparlamentet. 

Minister Risikko betonade att karaktäristika i medlemsländernas nationella hälsovårdssystem måste beaktas även i fortsättningen trots direktivet och medlemsländerna måste vara behöriga att ordna hälsovårdstjänster på de sätt de önskar.

Ytterligare information

Överinspektör Sari Vuorinen, SHM, tfn +358 50 364 7823