EU-ministrar diskuterar det sociala Europas framtid efter 2020

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet 15.3.2018 9.50 | Publicerad på svenska 15.3.2018 kl. 10.20
Pressmeddelande 35/2018

EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) sammanträder den 15 mars i Bryssel. Under dagen diskuterar ministrarna bland annat det sociala Europas framtid efter 2020. Vid mötet representeras Finland av social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och arbetsminister Jari Lindström.

Ministrarna för en i EU-termer uttryckt principdiskussion om hur medlemsländerna ser på det sociala Europas framtid efter 2020. I diskussionen för medlemsländerna fram sina synpunkter om hur EU på bästa sätt kunde förbättra sysselsättningen och på vilket sätt EU:s medlemsländer borde närma sig varandra i sociala frågor. Här kunde man utnyttja tänkesättet om en välfärdsekonomi. Grunden för en välfärdsekonomi är visionen om ett samhälle som erbjuder alla goda förutsättningar för livet, och där den ekonomiska politiken främjar människans välfärd samtidigt som ökad välfärd förbättrar den ekonomiska situationen. Tänkesättet som anknyter till en välfärdsekonomi är särskilt viktigt nu när arbetet och tekniken befinner sig i ständig förändring.

Finland anser att den sociala dimensionen i Europa även under 2020-talet ska basera sig på inkluderande och hållbar tillväxt och en rättvis inre marknad. Ekonomisk tillväxt, sysselsättning och social utveckling ska enligt Finland stödja varandra.

Ungdomsarbetslöshet på agendan

På rådets agenda finns även ungdomsarbetslösheten. Ministrarna har för avsikt att godkänna sysselsättningskommitténs huvudbudskap om investeringar mot ungdomsarbetslösheten och genomförande av ungdomsgarantin. Ministrarna avser också att anta en rekommendation om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet.

Finland ska i diskussionen lyfta fram behovet att nationellt, på EU-nivå och globalt svara mot de utmaningar på arbetsmarknaden och i samhället som automatiseringen, digitaliseringen och förändringarna i arbetslivet till följd av att arbetet internationaliserats skapar.
 
Ministrarna diskuterar också en höjning av sysselsättningsgraden för kvinnor och män. Dessutom finns bland annat löneskillnader mellan kvinnor och män på agendan.

Ytterligare information:

Noora Saarinen, planerare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63039
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 02950 64131