Ministerrådet i samförstånd om ändringen som gäller arbetslöshetsförmåner

2.12.2011 7.18
Nyhet N5-58806

EU:s social- och sysselsättningsministrar kom igår i Bryssel överens om ändringen gällande arbetslöshetsförmåner i koordineringsförordningen om social trygghet. Detta är första skedet i Europeiska unionens ordinära lagstiftningsförfarande. Diskussionerna fortsätter nu med Europaparlamentet.

Om ändringen i sinom tid godkänns slutligt, kan en FöPL-försäkrad medborgare som verkat som företagare i Finland och som bott i annan EU-medlemsstat, få arbetslöshetsdagpenning enligt Finlands lagstiftning då dennes företagsverksamhet upphör. För att man ska få arbetslöshetsdagpenning förutsätts att den dagpenningssökande är arbetssökande i Finland och tillgänglig för arbetsmarknaden på det sätt som förutsätts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Finland har ifrågasatt behovet av förordningsändringen och specialregleringen som gäller arbetslöshetsförmåner. Finland var i alla fall redo att godkänna den nu uppnådda kompromisslösningen eftersom Finlands synpunkter bättre tagits i beaktande än tidigare. Kompromisslösningen har begränsats till att gälla endast företagare som gör s.k. äkta, faktiskt gränsarbete. Tillämpningsområdet för kompromissen är klart snävare än tillämpningsområdet för den ursprungliga kommissionens förslag.

Enligt uppskattning finns det i Finland nu omkring 100 företagare som kan omfattas av ändringen i förordningen. Detta förutsätter att de efter upphörande av företagsverksamheten varit arbetssökande i Finland.

Ytterligare uppgifter

regeringsråd Katriina Alaviuhkola, tfn +358 50 500 2889, [email protected]