Folkpensionsindexet för år 2004 fastställt

Social- och hälsovårdsministeriet 21.10.2003 8.34
Pressmeddelande 303/2003

Förmåner som är bundna till folkpensionen stiger vid ingången av nästa år med 0,6 procent. Folkpensionsindexet följer levnadskostnadsindexet och innebär små förhöjningar av vissa förmåner. Full folkpension för en ensamstående som bor i kommungrupp I är i nästa år 496,38 euro i månaden. Höjningen är 2,93 euro i månaden. I kommungrupp II är motsvarande summa 475,75 euro i månaden, dvs. en höjning om 2,80 euro. För en gift person med full folkpension höjs folkpensionen till 436,74 euro i månaden (höjningen 2,57 euro) i kommungrupp I och till 419,16 euro (höjningen 2,47 euro) i månaden i kommungrupp II.

Barntillägget i samband med pension stiger till 18,41 euro i månaden. Fronttillägget är efter justeringen 41,23 euro i månaden. Vårdbidraget för pensionstagare och vårdbidraget för barn samt handikappbidraget höjs med 0,6 procent från och med början av år 2004. Det fulla beloppet av grunddagpenningen vid arbetslöshet samt arbetsmarknadsstödet justeras vid årsskiftet från 23,02 euro till 23,16 euro per dag. Det innebär en höjning om cirka 3 euro i månaden.

Folkpensionsindexet följer levnadskostnadsindex. Folkpensionsanstalten fastställer indexet för följandeår enligt det genomsnittliga levnadskostnadsindexet under årets tredje kvartal, dvs under månaderna juli, augusti, september.

Indexförhöjningen ökar pensionsutgifter med uppskattningsvis 15 miljoner euro. Höjningarna av arbetslöshetsförmånerna ökar utgifter med 7 miljoner euro och inkomstskyddet kostar 3 miljoner mera nästa år. Totalt ökar statens utgifter genom indexjusteringen med cirka 25 miljoner euro.