FI SV

Arbetsgrupp utreder konsekvenser av växelvist boende för barn

Social- och hälsovårdsministeriet 26.1.2018 9.33 | Publicerad på svenska 26.1.2018 kl. 13.56
Pressmeddelande 12/2018
Arbetsgrupp utreder konsekvenser av växelvist boende för barn

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko har tillsatt en arbetsgrupp att utreda konsekvenserna av barns växelvisa boende. Vid växelvist boende bor barnet lika eller nästan lika mycket hos båda föräldrarna efter en separation mellan föräldrarna.

Enligt justitieministeriets arbetsgrupp (2017) kan ett barn bara ha en officiell bostad i enlighet med lagen om hemkommun. Många av samhällets tjänster och förmåner beviljas enligt hos vilken av föräldrarna barnet har sin bostad enligt befolkningsdatasystemet när föräldrarna bor på olika adresser. Frågor som upplevts som särskilt viktiga med tanke vardagen är rätten till bostadsbidrag, skoltransport, hälsovårdstjänster och barnbidrag.

Den arbetsgrupp som nu tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet har till uppgift att kartlägga vilka problem som hänför sig till lagstiftningen som gäller tjänster och förmåner för barn och familjer i situationer med växelvist boende. Lösningar för att avlägsna de problem som upptäckts ska lämnas före utgången av mars 2018.

Ytterligare information

Kari Paaso, direktör, tfn 0295 163299

Bilagor