Medför tobakslagen förändringar när det gäller rökning på balkonger?

Social- och hälsovårdsministeriet 18.8.2015 16.08
Nyhet

Tobakslagen ska ändras. Översynen anknyter delvis till EU:s tobaksproduktdirektiv, som ska vara genomfört i medlemsländerna senast 20.5.2016. Konsultativa tjänstemannen Meri Paavola berättar vad som föreslås i den nya tobakslagen och varför det behövs en ny tobakslag.

Textversion av intervjun

Varför behövs en ny tobakslag?

”En total översyn av tobakslagen behövs av flera skäl. EU:s tobaksproduktdirektiv förutsätter flertalet ändringar och dessutom behövs även nationella revideringar. Dessutom är tobakslagen 40 år gammal, man har gjort tiotals ändringar i den under resans gång och dess struktur är numera mycket splittrad.”

Vilka nya ändringar av tobakslagen föreslås?

”Tobaksproduktdirektivet gäller bland annat tobaksförpackningar, ingredienser, bildvarningar och därutöver ska elektroniska cigaretter omfattas av tobakslagstiftningen. I fråga om nationella revideringar kan jag nämna möjligheten att lättare begränsa rökning på balkonger samt att importen av snus begränsas jämfört med tidigare så att man endast får importera 0,5 kilo istället för nuvarande 1,5 kilo, det vill säga för eget bruk.”

Varför blir förutom textvarningar även bildvarningar obligatoriska?

”Tobaksproduktdirektivet förutsätter bildvarningar. Här kunde det gamla talesättet ”en bild säger mer än tusen ord” gälla. Med andra ord förutom textvarningar förhöjer bildvarningar varningarnas budskap om hur farligt tobak är. Bildvarningar används redan i flera länder i världen, i Europa i fler än tio länder. ”

Innebär tobakslagen förändringar när det gäller till exempel rökning på den egna balkongen?

”Rökning på balkonger har visat sig vara ett verkligt stort problem. Det kommer mycket feedback om detta till ministeriet, och man har diskuterat mycket länge om att begränsa rökningen. Detta förslag har dock inte för avsikt att förbjuda rökning på alla privata balkonger. Men man har gjort det lättare för husbolag att förbjuda rökning, om man kan bevisa att röken sprider sig till grannen eller grannens balkong. För detta krävs dock ett utlåtande av hälsovårdsmyndigheten, speciellt om att röken sprids. Nuvarande lagstiftning kräver att men för hälsan kan konstateras, och detta har visat sig vara verkligt svårt.”

Varför vill man förbjuda olika dofter och smaker i cigaretter, såsom mentol?

”Förbudet baserar sig på tobaksproduktdirektivet. Smakämnen lockar särskilt unga, och det är just denna attraktionskraft som man velat förebygga med förbuden. Många unga börjar röka till exempel mentolcigaretter. Med hjälp av mentolen är det lättare att andas in tobaksrök eftersom den gör halsen okänslig och även döljer tobakssmaken.”

Enligt lagförslaget regleras elektroniska cigaretter på samma sätt som vanliga cigaretter. Varför?

”I praktiken tvingar tobaksproduktdirektivet att elektroniska cigaretter som innehåller nikotin släpps ut på marknaden och till försäljning i Finland. Nikotin är dock ett giftigt ämne, som orsakar allvarligt beroende. På samma sätt har flera andra ämnen som är skadliga för hälsan konstaterats i elektroniska cigaretter. Forskningsrön om effekterna på hälsan genom långvarigt bruk av elektroniska cigaretter saknas också ännu eftersom det är fråga om en så pass ny produkt på marknaden. Av dessa skäl vill vi så bra som möjligt minimera de risker som elektroniska cigaretter eventuellt medför, och dessa regleras lika hårt som tobaksprodukter. Alltså, enligt förslaget föreslås förbud mot smakämnen, förbud mot framläggande, åldersgräns – de säljs inte till personer under 18 år – och dessutom förbud mot användning på platser där man inte får röka.”

Intervjun: Leena Salonen
Video: Kimmo Vainikainen