SHM ber om utlåtande om en ny tilläggsersättning som betalas till värnpliktig till följd av bestående skada eller dödsfall

Social- och hälsovårdsministeriet 20.6.2018 13.07 | Publicerad på svenska 21.6.2018 kl. 13.57
Pressmeddelande 093

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död. Remisstiden går ut den 3 augusti 2018.

I propositionen föreslås en ny tilläggsersättning till den som skadats under fullgörandet av värnplikten. Värnpliktiga har rätt att få som tilläggsersättning en engångsersättning för bestående men som orsakats av skada eller sjukdom. Det ersätts som olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom, och beloppet är som högst 210 000 euro. 

I propositionen föreslås också att nära anhöriga till den som dött under beväringstjänsten ska till följd av olycksfall i militärtjänst eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom ha rätt till en engångsersättning som har karaktären av en livförsäkring. Engångsersättningens storlek är 200 000 euro för förmånslåtarens make och 40 000 euro för förmånslåtarens barn. Om den döda beväringen saknar make eller barn har hans föräldrar rätt att få en engångsersättning på 20 000 euro.

Bestämmelserna ska också gälla kvinnor som fullgör frivillig beväringstjänst samt personer som fullgör civiltjänst.

Ytterligare information

Hannu Ijäs, direktör, tfn 02951 63248, [email protected]