SHM och FHI avråder från resor på grund av sars

Social- och hälsovårdsministeriet 23.4.2003 8.57
Pressmeddelande 121/2003

Social- och hälsovårdsministeriet avråder fortfarande finländare att resa till Guangdong provinsen och till Hong Kong. Utgående från rapporter från Peking rekommenderar ministeriet också att icke nödvändiga resor till Peking skjuts upp. Även i andra epidemiområden följer de lokala hälsovårds- eller luftfartsmyndigheter med hälsotillståndet hos passagerare som lämnar området och symtom som tyder på sars, dvs. svår akut respiratorisk sjukdom hindrar avfärden.

Till den 22 april hade WHO fått rapport om totalt 3947 insjuknade där det förmodligen eller sannolikt är fråga om sars. England, Hongkong, Kanada, Kina, Singapore, Taiwan, USA och Vietnam har meddelat att sjukdomen har smittat från person till person. Under de senaste veckorna har talrika anmälningar gjorts om nya sjukdomsfall särskilt i Hong Kong och Kina, där totalt 2001 sjukdomsfall hade rapporterats till den 21 april. De flesta insjuknade kommer från Guangdong provinsen och Peking. Det snabba ökningen av antalet (588) insjuknade i Peking beror delvis på effektivare uppföljning och rapportering. Även i de övriga ovannämnda epidemiområdena har antalet nyasjukdomsfall långsamt stigit men smittorisken är liten.

Ministeriet föreslår sars till de allmänfarliga smittosamma sjukdomarna

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att förordningen om smittosamma sjukdomar ändras så att sars, dvs. svår akut respiratorisk sjukdom fogas till listan över allmänfarliga smittosmittosamma sjukdomar. Hittills har inte ett enda sannolikt sarssjukdomsfall förekommit i Finland. Förslaget om ändring av förordningen är därmed en försiktighetsåtgärd i förväg. Statsrådet behandlar förslaget den 24 april och avsikten är att ändringen träder i kraft den 25 april. Därmed blir åtgärderna för att sars inte sprids ännu effektivare. Genom ändringen kan en person som insjuknat eller förmodligen insjuknat i sars vid behov isoleras med eller mot sin vilja. Enligt förslaget skall även personens ekonomiska trygghet säkras genom möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av isolering. Vid allmänfarliga smittosamma sjukdomar sker isoleringen vanligtvis i samförstånd med den som insjuknat eller förmodas ha insjuknat och tvångsåtgärder behövs därvid inte.