Regionernas önskemål hörs i social- och hälsovårdsreformen – Minister Kiuru inledde regionturné i Satakunta

Social- och hälsovårdsministeriet 4.11.2019 16.23 | Publicerad på svenska 4.11.2019 kl. 17.40
Pressmeddelande 127/2019

Under återstoden av detta år och början av nästa år åker familje- och omsorgsminister Krista Kiuru runt i Finland för att diskutera social- och hälsovårdsreformen. I januari–februari kommer dessutom social- och hälsovårdsministeriet att föra diskussioner med regionerna om utvecklingen av social- och hälsovården.

Syftet med minister Kiurus besök i regionerna är att diskutera aktuella frågor som gäller reformen av social- och hälsovården och att höra vilka behov och önskemål regionerna har.

Besöken ordnas inom varje landskaps område i samarbete med lokala aktörer. Besöksturnén inleddes i Satakunta på inbjudan av Björneborgs stad.

Resurser för beredningen av social- och hälsovårdsreformen säkerställs

Social- och hälsovårdsreformen innebär att verksamhetssätten inom social- och hälsovården reformeras i första hand utifrån människornas behov. Samtidigt läggs mer vikt på basservicen och det förebyggande arbetet. Detta utvecklingsarbete sker inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Tjänsterna utvecklas i programmet så att de kan tas i bruk i den social- och hälsovårdsstruktur som beskrivs i regeringsprogrammet, dvs. i de framtida landskapen. Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs i och med reformen från kommunerna till landskapen.

Både för utvecklingen av tjänsterna och för beredningen av den nya social- och hälsovårdsstrukturen anvisas betydande ekonomiska resurser till regionerna. Först utlyses statsunderstöd inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral. Ansökningstiden inleds i december 2019. Övriga ansökningstider informeras det om senare.

Gemensam lägesbild skapas vid diskussioner om social- och hälsovården

I januari–februari 2020 för social- och hälsovårdsministeriet diskussioner om social- och hälsovården med regionerna. Vid diskussionerna skapar man en gemensam lägesbild om social- och hälsovårdens nuläge och utvecklingsbehov. Diskussionerna bidrar med underlag för beredningen av social- och hälsovårdsreformen och fastställandet av de regionala prioriteringarna i programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Tidpunkterna för minister Kiurus besök och diskussionerna om social- och hälsovården meddelas senare.

Länkar och bilagor

Ytterligare information

Laura Lindeberg, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 040 826 8292, [email protected]
Pasi Pohjola, tf avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, [email protected]
Päivi Salo, generalsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 113, [email protected]