FI SV

Guiden för tillämpning av socialvårdslagen har uppdaterats

Social- och hälsovårdsministeriet 24.7.2017 10.35
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat den guide som utarbetats till hjälp vid tillämpning av socialvårdslagen. Den nya versionen har beaktat de lagändringar som trätt i kraft före den 30 april 2017 och feedbacken på guiden.

Guiden är avsedd att användas som handbok vid tillämpningen av socialvårdslagen av alla yrkesutbildade personer inom socialvården, samarbetspartner och andra som är intresserade av verksamheten inom socialvården.

Guiden går igenom socialvårdslagens bestämmelser och öppnar tolkningen av dem genom exempel och texter ur regeringspropositioner. Utöver socialvårdslagen behandlar guiden bland annat ändringarna av barnskyddslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Vid utarbetandet av guiden har man utnyttjat de frågor som ställts i samband med den riksomfattande utbildningsturnén och de frågor och kommentarer som sänts till social- och hälsovårdsministeriet. Guiden kompletteras av en spalt med frågor och svar som publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. Dessutom har material om revideringen av socialvårdslagen sammanställts på webbplatsen.

Den uppdaterade guiden har publicerats i elektronisk form på finska och svenska.
 

Ytterligare information

Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, tfn 02951 63545, [email protected]