Överenskommelse om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Social- och hälsovårdsministeriet 14.11.2014 15.55
Pressmeddelande -

Enligt grundlagen ska kommunens uppgifter regleras i lag. Den parlamentariska styrgruppen för lagen om ordnande av social- och hälsovården har idag enats om definitionen av produktionsansvaret. En enskild kommun kan enligt definitionen inte verka som aktör med produktionsansvar. Syfte är att tjänsterna integreras som en helhet.

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades klockan 15.55.   Förändring 15.11.: Det finns ett fel på meddelandet: HUS borde vara HUCS-erva.

Ansvaret för att ordna vården överförs i reformen till fem social- och hälsovårdsområden. Produktionsansvaret kan till skillnad från lagutkastets tidigare version ankomma endast en samkommun eller i stället för den produktionsansvarsområdets ansvarskommun om områdets kommuner så enhälligt enas. Social- och hälsovårdsområdena beslutar om samkommunerna som har produktionsansvar.

Den parlamentariska styrgruppen beslutade om det maximala antalet samkommuner med produktionsansvar. Varje samkommun med produktionsansvar ska ansvara för förebyggande, korrigerande och vårdande samt rehabiliterande tjänster och övriga tjänster inom socialvården, bashälsovården och specialsjukvården som en enhetlig helhet. I enlighet med detta kan högst följande samkommuner med produktionsansvar förekomma:

I social- och hälsovårdsområdet som grundar sig på specialupptagningsområdet för Uleåborgs universitetssjukhus (OYS-erva) högst fem samkommuner med produktionsansvar.

I social- och hälsovårdsområdet som grundar sig på specialupptagningsområdet för Kuopio universitetssjukhus (KYS-erva) högst fyra samkommuner med produktionsansvar. I social- och hälsovårdsområdet som grundar sig på specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus (TaYS-erva) högst fyra samkommuner med produktionsansvar. I social- och hälsovårdsområdet som grundar sig på specialupptagningsområdet för Åbo universitetssjukhus (TuKS-erva) högst tre samkommuner med produktionsansvar. I social- och hälsovårdsområdet som grundar sig på specialupptagningsområdet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS-erva) högst tre samkommuner med produktionsansvar.

Man kan inom områdena besluta att det finns mindre samkommuner med produktionsansvar än de nämnda antalen.

I lagutkastet som varit på remiss har dessutom slopats möjligheten att bilda så kallade temaspecifika samkommuner.

Den parlamentariska styrgruppens arbete fortsätter nästa vecka.

Ytterligare information:

omsorgsminister Susanna Huovinen, tfn 02951 63108
överdirektör Kirsi Varhila, tfn 02951 63338 På vår webbplats

  Sote-reformen

Susanna Huovinen