Alla sarsvarningar upph

Social- och hälsovårdsministeriet 24.6.2003 11.49
Pressmeddelande 186/03

I enlighet med WHO:s rekommendation har social- och hälsovårdsministeriet nu också upphävt rekommendationen enligt vilken resenärer borde unvika resor till Beijing (Peking). För närvarnade gäller inga inskränkande reserekommendationer med anledninga av sars.