Saarikko: De som får utkomststöd borde få läkemedel mot löss och springmask gratis

Social- och hälsovårdsministeriet 23.11.2018 14.42 | Publicerad på svenska 26.11.2018 kl. 10.32
Pressmeddelande 178/2018

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko har föreslagit för Folkpensionsanstalten att den ska utreda en möjlighet att betala ersättning för läkemedel mot löss och springmask till familjer som får utkomststöd utan att kräva att läkemedlet har ordinerats av läkare, såsom praxis är i nuläget. Folkpensionsanstaltens mål är att en ändring i anvisningarna om utkomststödet ska träda i kraft i början av 2019. Det skulle göra att den ekonomiska bördan i fråga om läkemedel mot löss och springmask blir lättare för de familjer som är i mest utsatt ställning. Utan rätt behandling är det svårt att stoppa spridning av löss och springmask i skolor och daghem.

”Särskilt så här på hösten är problem med löss och springmask bekanta i många daghem och skolor. För de allra flesta familjer innebär skötseln av sådana problem inga svårigheter. I familjer som har det kärvt ekonomiskt och pengarna måste fås fram genom att spara in på övriga levnadskostnader, kan det kännas som en för stor kostnad att köpa läkemedlen”, förklarar Saarikko.

Det allra viktigaste och effektivaste sättet att undvika löss och springmask är förebyggande åtgärder. Det förutsätter god handledning och rådgivning. 

”Det är bra om hälsovårdscentraler, daghem och skolor satsar extra mycket på att informera om löss och springmask om höstarna, när nya föräldrar stöter på fenomenet. Vuxna och barn bör få veta hur man ska göra för att problemet inte ska spridas utan i stället snabbt kunna stoppas i daghemmet eller skolan", påminner Saarikko.

Som förebyggande åtgärder är det viktigt att de som har långt hår inte låter det hänga fritt och att alla förvarar sin mössa och halsduk i jackärmen och inte lånar ut dem till andra. Att tvätta händerna noga är mycket viktigt. Vid nybyggen kan man förebygga genom att göra tamburer och kapprum tillräckligt rymliga. 

Bekämpning av löss och springmask med läkemedel kräver uppmärksamhet, noggrannhet och ihärdighet. Hemma bör man städa bra, så att t.ex. lössens ägg och gnetter inte utvecklas och blir fler. Man ska också se till att upprepade läkemedelsbehandlingar görs i tid.

”Kostnaden för läkemedelsbehandling är endast en faktor i bekämpningen av detta tråkiga fenomen, och i den här helheten behöver det också tas hänsyn till andra faktorer. Familjerna behöver stöd för genomförandet av hela behandlingen, och alla parter i hemmen, skolan eller daghemmet bör delta i de förebyg-gande åtgärderna för att undvika och stoppa spridning av löss och springmask”, betonar Saarikko. 

Ytterligare information:

Elina Das Bhowmik, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 040 548 9056