Romärenden lyfts fram under Ungerns ordförandeskapsperiod

19.1.2011 7.12
Nyhet N5-57128

Romernas sociala delaktighet är ett av huvudtemana under Ungerns ordförandeskapsperiod.

Kommissionen ger i början av april ett tillkännagivande om den europeiska ram genom vilken man ska precisera EU:s ramar för nationella strategier gällande romernas sociala delaktighet. Kommissionen har ombett medlemsländerna att göra upp nationella linjedragningar för att främja romernas delaktighet.

Den 8 april ordnar Ungern ett seminarium om romernas sociala delaktighet (Roma Inclusion Platform). Dessutom ordnar EU:s råd för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 19 maj ett extra möte där man bara diskuterar romärenden.

Under Ungerns EU-ordförandeskapsperiod betonas också följande social- och hälsovårdsteman

ungdomssysselsättning demografi- och familjepolitik  barnfattigdom  hälsosystemens hållbarhet  mental hälsa.

Mer om Ungerns ordförandeskapsteman på våra webbsidor

Social- och hälsofrågor under Ungerns ordförandeskap, våren 2011

Ytterligare uppgifter

Konsultativ tjänsteman Merja Huovinen, tel. 09 160 73167, [email protected]

webbnyheter