De nordiska och baltiska länderna söker narkotikapolitisk linje

Social- och hälsovårdsministeriet 20.9.2003 15.30
Pressmeddelande 226/2003

Omsorgsminister Liisa Hyssälä representerar Finland på ministermötet i Lund den 23-24 september. Från de nordiska länderna och från Estland, Lettland och Litauen deltar inalles åtta ministrar. Under mötet försöker ministrarna nå en gemensam linje för narkotikapolitiken i syfte att lösa narkotikaproblemen i de berörda länderna.

Enligt de färskaste uppgifterna tycks narkotikamissbruket inte längre öka i Finland. Däremot har antalet ämnen ökat och läkemedelsmissbruk samt missbruk av syntetiska ämnen har blivit vanligare. Men i det stora hela är narkotikasituationen fortfarande oroväckande i både Norden och i Baltikum.

Avsikten är att ministrarna på basis av diskussionerna i Lund skall ge en gemensam deklaration – Lund deklarationen - om linjerna för narkotikapolitiken Norden och Baltikum.