Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag stiger

Social- och hälsovårdsministeriet 16.9.2003 10.38
Pressmeddelande 246/2003

Vid uträknande av dagpenning avdras från personens totala arbetsinkomster vissa arbetstagaravgifter (löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetstagares pensionsavgift) som personen har betalat. Regeringen föreslår att avdraget som i år är 4,8 procent höjs till 4,9 procent år 2004. En speciallag stiftas årligen om avdragets storlek.

Avsikten är att dagpenningen skall trygga en skälig utkomst i situationer där personen på grund av sjukdom, olycksfall, arbetslöshet eller av någon annan orsak inte har normal förvärvsinkomst.Regeringen fattande beslut om innehållet i propositionen tisdagen den 16 september. Förslaget hänför sig till budgeten för år 2004. Lagen torde träda i kraft vid ingången av år 2004.Vid uträknande av dagpenning avdras från personens totala arbetsinkomster vissa arbetstagaravgifter (löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetstagares pensionsavgift) som personen har betalat. Regeringen föreslår att avdraget som i år är 4,8 procent höjs till 4,9 procent år 2004. En speciallag stiftas årligen om avdragets storlek.

Avsikten är att dagpenningen skall trygga en skälig utkomst i situationer där personen på grund av sjukdom, olycksfall, arbetslöshet eller av någon annan orsak inte har normal förvärvsinkomst.

Regeringen fattande beslut om innehållet i propositionen tisdagen den 16 september. Förslaget hänför sig till budgeten för år 2004. Lagen torde träda i kraft vid ingången av år 2004.

Hänför sig till statsrådets lista/regeringssekr. Anja Kairisalo tfn 09-160 74411