Barnbidraget stiger år 2004

Social- och hälsovårdsministeriet 16.9.2003 12.57
Pressmeddelande 242/2003

Regeringen föreslår att barnbidraget för familjens första barn höjs från nuvarande 90 euro till 100 euro i månaden. För familjens andra barn är barnbidraget fortfarande 110,50 euro i månaden, för det tredje barnet 131 euro, för det fjärde barnet 151,50 euro och för varje påföljande barn 172 euro per kalendermånad.Barnbidragsförhöjningen för ensamförsörjare höjs per barn från 33,60 euro till 36,60 euro i månaden.

Regeringen fattade tisdagen den 16 september beslut om innehållet i propositionen. Avsikten är att republikens presidenten samma dag avlåter propositionen till riksdagen. Förslaget hänför sig till statens budget för år 2004. Avsikten är att lagen träder i kraft vid ingången av år 2004.