Ändringar i systemet för läkemedelsersättning vid årsskiftet – dyra läkemedel för en månad i taget i framtiden

Social- och hälsovårdsministeriet 16.12.2016 11.56 | Publicerad på svenska 22.12.2016 kl. 13.28
Nyhet

I samband med höstens sparpaket som gäller läkemedel beslutades även om ett par åtgärder som rationaliserar läkemedelsbehandlingen och minskar läkemedelsavfallet. En av dessa åtgärder är begränsningen av mängden dyra läkemedel som kostar över ett tusen euro och som ersätts till att motsvara en månads behov från ingången av nästa år. Det är möjligt att av särskilt skäl få ett undantag från detta och en mängd som överstiger en månads läkemedelssats kan expedieras till läkemedelsanvändaren.

Denna förändring har väsentligt gett upphov till missuppfattningar, för det första är det inte fråga om alla läkemedel utan för flera läkemedel bibehålls den tidigare tidsgränsen på tre månader. För det andra kan undantag göras från huvudregeln om en månad av särskilt skäl, vilket kan vara till exempel en semesterresa till utlandet. Då kan en mängd ersatta läkemedel som överstiger en månads läkemedelssats expedieras. Ytterligare information om beviljandet av läkemedelsersättningar under en utlandsresa fås bland annat hos Folkpensionsanstalten.

Enligt utredningar förblir en tämligen stor mängd receptbelagda läkemedel som skaffats på apotek outnyttjade hos finländare. Läkemedelssvinnet orsakar förutom uteblivna hälsofördelar betydande ekonomisk skada och skada som riktar sig mot livsmiljön. Ändringen som träder i kraft från ingången av år 2017 och som gäller expedieringsintervallet för dyra läkemedel bidrar för sin del till att minska läkemedelssvinnet och onödiga läkemedelskostnader för både patienten och samhället.

Ytterligare information

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163085, [email protected]