Delegationen för rehabiliteringsärenden tillsatt

Social- och hälsovårdsministeriet 2.10.2003 11.21
Pressmeddelande 270/2003

Statsrådet tillsatte delegationen för rehabiliteringsärenden för fyraårsperioden 1.10.2003- 1.10.2007 torsdagen den 2 oktober 2003. Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Markku Lehto är ordförande för delegationens och regeringsrådet Anja Kairisalo från social- och hälsovårdsministeriets är viceordförande. Dessutom har delegationen 18 ledamöter som var och en har en personlig suppleant.

Delegationen för rehabiliteringsärenden är ett samarbetsorgan för rehabiliteringsfrågor på riksplan. Delegationens uppgift är att styra, utveckla och koordinera samarbetet mellan myndigheter, samfund och inrättningar samt att styra de regionala rehabiliteringssamarbetskommissionernas verksamhet.