Längre jämkad arbetslöshetsförmån

Social- och hälsovårdsministeriet 2.10.2003 11.38
Pressmeddelande 267/2003

Regeringen föreslår att äldre förmånstagare skall kunna få jämkad arbetslöshetsförmån för längre tid än för maximitiden om 36 månader. En person som är född före år 1950 och som har fyllt 57 år före maximitiden har gått ut skall enligt förslaget kunna få jämkad arbetslöshetsförmån även efter det att maximitiden gått ut. Motsvarande åldersgräns för personer som är födda år 1950 eller senare kommer enligt förslaget att vara 59 år. Förslaget som följer linjedragningen i regeringsprogrammet förbättrar äldre personers möjlighet att arbeta deltid.

Bl.a. deltidsanställda, personer som är permitterade eller som sköter ett företag som bisyssla har rätt till jämkad arbetslöshetsförmån. Av de personer som fått jämkad arbetslöshetsförmån i över 30 månader har över hälften fyllt 55 år. Av förmånstagarna är två tredjedelar kvinnor. De som under längsta tid, utan uppehåll fått jämkad arbetslöshetsförmån har främst arbetat inom fastighetsservicen, städnings-, sekreterar- eller kontorsbranschen. Främst lågavlönade kvinnor skulle ha nytta av en längre maximitid för utbetalning av arbetslöshetsförmånen.

Enligt förslaget skulle däremot för enstaka dagar utbetalas full arbetslöshetsförmån till anställda inom byggnads- och skogsbranscherna som på grund av köld inte kan utföra sitt arbete.

Dessutom föreslår man att jämkad arbetslöshetsförmån utbetalas ända till 31.12.2004 åt alla som har rätt till den, trots att maximitiden om 36 månader har gått ut. Motsvarande undantagsbestämmelse gällde till den 30 september 2003. Enligt förslaget skall undantagsbestämmelsen tillämpas retroaktivt från och med 1.10.2003.

Ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall träda i kraft så fort som möjligt och ändringen av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 1.1.2004. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 2 oktober och republikens president överlät den till riksdagen på fredag.