Samlade dokument om den europeiska alkoholpolitiken

Social- och hälsovårdsministeriet 10.9.2002 6.30
Pressmeddelande 237/2002

Alkoholen är ett stort folkhälsoproblem i alla europeiska länder. I det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet konstaterar man att alkoholen är det separata ämne som medför de största riskerna med tanke på hälsan för befolkningen i Finland. Den gemensamma målsättningen för de europeiska länderna är nu att minska sociala och hälsomässiga problem som uppstått på grund av alkohol. Ett gemensamt alkoholpolitiskt tankesätt samt en fördjupad och utvidgad integration i Europa medför nya utmaningar även för den finländska alkoholpolitiken. "Europeisk alkoholpolitik: De viktigaste alkoholpolitiska dokumenten för Finland, för EU och för WHO:s byrå i Europa", publicerades på IX riksomfattande dagarna om missbrukarvården i Helsingfors 10.9.2002.

De viktigaste dokumenten om minskande av alkoholproblemen i Europa hänför sig till det nationella programmet om alkohol. I dokumenten ingår etiska principer, målsättningar och strategier som de europeiska länderna kan utnyttja i sina egna program men som även lokala aktörer kan dra nytta av i arbetet för att minska alkoholproblemen. Ur publikationen Europeisk alkoholpolitik framgår det att de europeiska ländernas alkoholpolitiska målsättningar är likriktade. Man strävar efter att förebygga, minska och lindra alkoholproblemen samt efter lättillgänglig vård. En särskilt viktig fråga såväl i Finland som annanstans i Europa är på vilket sätt barn och unga kan skyddas mot alkoholmissbruk.

Publikationen innehåller bl.a. det nationella alkoholprogrammet "Alkoholpolitik på 2000-talet: Samarbete och ansvar", Europas alkoholprogram 2000-2005 och WHO:s europeiska stadga om alkoholfrågor.

Eurooppalainen alkoholipolitiikka: Suomen, EU:n ja WHO:n Euroopan aluetoimiston keskeiset alkoholipoliittiset asiakirjat alkoholitoimijoiden käyttöön (Social-och hälsovårdsministeriets publikationer, på finska 2002:18.) Finns även på webbplatsen www.stm.fi, klicka på julkaisut.

Ytterligare information: Auli Sarvikivi (Det nationella alkoholprogrammet), tfn 040 5038 777 och koordinator Kari Haavisto tfn 040 746 5955.