Vuxenutbildningsstödets grunddel höjs

Social- och hälsovårdsministeriet 16.9.2003 10.41
Pressmeddelande 247/2003

Regeringen föreslår att vuxenutbildningsstödets grunddel höjs med 60 euro i månaden. Efter förhöjningen kommer grunddelen att vara 500 euro per månad.

Antalet personer som får vuxenutbildningsstöd ökar år 2004 med tio procent på grund av förhöjningen. Höjningen medför nästa år fyra miljoner euro i tilläggutgifter för vuxenutbildningsstödet.

Regeringen fattade tisdagen den 16 september beslut om innehållet i propositionen. Förslaget hänför sig till statens budget för år 2004. Avsikten är att lagen träder i kraft vid ingången av år 2004.