FI SV

Ministrarna Saarikko och Grahn-Laasonen utmanar arbetsgivarna att främja ett familjevänligt arbetsliv

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet 10.1.2019 9.30 | Publicerad på svenska 10.1.2019 kl. 9.40
Pressmeddelande
Ministrarna Saarikko och Grahn-Laasonen utmanar arbetsgivarna att främja ett familjevänligt arbetsliv

Flera undersökningar och utredningar visar att det fortfarande är utmanande att samordna arbete och familj. Enligt Befolkningsförbundets Familjebarometer behöver finländare mer flexibilitet i fråga om att samordna arbete och familj. I Barnforumet, som ordnas idag den 10 januari, söker unga framtida anställda och företagsledare konkreta lösningar med vilka man kan få ett familjevänligare arbetsliv.

- Det är fint att olika aktörer kan sitta ner vid samma bord för att diskutera och komma med idéer om ett familjevänligare arbetsliv. Vi kan ännu förbättra flexibiliteten i hur arbetet och familjelivet samordnas i olika livssituationer. Familjerna vill ha mer flexibilitet och att olika praxis i arbetslivet utvecklas så att de stöder familjelivet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen, som talade vid Barnforumet.

Ministern betonar att småbarnspedagogik av hög kvalitet är en hörnsten då det gäller att stöda familjer i samordnandet av arbete och familjeliv.

-Under nuvarande regeringsperiod har det i Finlands skapats 110 000 nya arbetsplatser, vilket har inneburit arbete och framtidstro i tiotusentals barnfamiljer. Samtidigt varierar familjernas behov och situationer. Till exempel genom hur daghemmen placeras, vilka öppettider de har och genom att i högre grad erbjuda skiftesvård kan vi på ett bättre sätt tillgodose familjernas individuella behov, säger undervisningsministern.

Arbetsplatserna drar nytta av familjevänligheten på många sätt. Familjevänlighet leder bl.a. till välmående bland personalen, förbättrar bilden av arbetsgivaren, minskar personalens omsättning samt ökar organisationens produktivitet.

-Det är ofta enkel praxis som är förmånlig att genomföra som ökar familjevänligheten. De positiva verkningarna för arbetstagarna och hela arbetsplatsen är ändå stora. Hela arbetssamfundet drar till exempel nytta av god arbetstursplanering och gemensamma spelregler, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

-Jag uppmuntrar att alla som vill ska ha rätt till deltidsarbete, Det här skulle underlätta samordnandet av arbets- och familjelivet betydligt, säger minister Saarikko.

Ministrarna betonar att alla aktörer behövs för att nå målet, såväl anställda och arbetsgivare och politiska beslutsfattare.

-Inga samhälleliga åtgärder räcker till ifall det i arbetssamfunden saknas praktisk vilja att göra arbetslivet mer familjevänligt. Det behövs en attitydförändring.

Också inom den offentliga sektorn finns det saker att göra för att förändra familjevänligheten i arbetslivet. Ministrarna har gett i uppdrag att utreda hur man upplever att samordnandet av arbets- och familjelivet fungerar på de statliga arbetsplatserna.

Barnforumet är en del av arbetet med den nationella barnstrategin, som regeringen startade våren 2018 för följande regering. Ett av målen med arbetet är att stärka arbetslivets familjevänlighet. Man vill också föra en bred samhällspolitisk debatt om barn- och familjepolitik samt stärka det barn- och familjevänliga samhället. Ärenden som kommer fram under barnforumen tas upp i arbetet med den nationella barnstrategin.

Följ med barnforumet på webben

Under dagen förs diskussioner under hashtaggarna #Lapsifoorumi2019 , #lapsistrategia, #Barnforumet2019 och #barnstrategin

Upplysningar:

  •  Marianne Heikkilä, projektchef, tfn 02953 30014
  • Daniel Sazonov, specialmedarbetare (UKM) tfn 045 1296812
  • Elina Das Bhowmik, specialmedarbetare (SHM) tfn 040 548 9056
Annika Saarikko Sanni Grahn-Laasonen