FI SV EN

Kunskap och forskning om arbetshälsa

Det finns inte en enda rätt definition av arbetshälsa. Arbetshälsa är en individuell erfarenhet, som också har ett samband med t.ex. fungerande mänskliga relationer på arbetsplatsen och arbetstagarens egen yrkesskicklighet. Tecken på god arbetshälsa är bland annat entusiasm, initiativförmåga och god motivation. Därför har arbetshälsan en direkt koppling till arbetsproduktiviteten och organisationens konkurrenskraft och anseende.

Mycket kunskap och forskning till stöd för utveckling av arbetet

Social- och hälsovårdsministeriet har utrett hurdan forskning med anknytning till arbetshälsa som har gjorts i Finland under perioden 2010–2013. I utredningen låg fokus i huvudsak på forskning som gällde psykosociala belastnings- och resursfaktorer

Problemet med forskningen om arbetshälsa är att forskningsrönen inte sprids tillräckligt bra ut till arbetsplatserna. I undersökningarna presenteras dessutom ganska lite konkreta utvecklingsmetoder, och effekterna av olika metoder undersöks inte i särskilt stor utsträckning.

Mer information och mötesplatser

 

Mer information