FI SV

Uppföljningstabell för försök med social- och hälsocentraler

Antal kunder som deltar i försöken med servicesedlar månadsvis 2018. Tabellen innehåller uppgifter om de kunder som är registrerade som kunder hos privata tjänsteproducenter den 1 varje månad. 

  Övre Savolax Jyväskylä  Tammerfors Tavastehus Mellersta Nyland Päijänne-Tavastland fr.o.m. 2.5.2018
Antal privata tjänsteproducenter 1.9.2018 6 4 4 5 4 4
Potentiell befolkning 72000 133000 22700 18300 200000 91000
januari 4132 3139 2241 2871 5323  
februari 4337 3484 2337 3006 6172  
mars 4484 4579 2439 3121 6604  
april 4597 4854 2485 3220 7033  
maj 5135 5231 2538 3309 7724  
juni 5524 5493 2605 3404 7969 1998
juli 5871 5709 2672 3448 8151 2815
augusti  6181 5818 2699 3483 8292 3102
september 6404 5911 2790 3523 8455 3265
oktober 6732 5992 2825 3576 8865 3411
november 7095 5556 2873 3636 9214 3597