FI SV

Uppföljningstabell för försök med social- och hälsocentraler

Antal kunder som deltar i försöken med servicesedlar månadsvis. Tabellen innehåller uppgifter om de kunder som är registrerade som kunder hos privata tjänsteproducenter den 1. varje månad. 

År 2019

  Övre Savolax Jyväskylä  Tammerfors Tavastehus Mellersta Nyland Päijänne-Tavastland fr.o.m. 2.5.2018
Antal privata tjänsteproducenter 1.1.2019 6

4 (fr.o.m. 1.3.)

4 5 3 3
Potentiell befolkning 72000 133000 22700 18300 200000 91000
januari 7551 5744 2975 3763 9298 3707
februari 7799 5809 3024 3780 9199 3918
mars 7989 5966 3067 3829 9356 4096
april 8140 6130 3101 3860 9545 4200
maj 8190 6224 3129 3896 9644 4277
juni 8206 6241 3143 3917 9724 4341
juli 7898 6197 3143 3910 9791 4353
augusti 7898 6091 3143 3883 9813 4308
september De regionala försöken slutar
oktober De regionala försöken slutar

År 2018

  Övre Savolax Jyväskylä  Tammerfors Tavastehus Mellersta Nyland Päijänne-Tavastland fr.o.m. 2.5.2018
Antal privata tjänsteproducenter 1.9.2018 6 4 4 5 4 4
Potentiell befolkning 72000 133000 22700 18300 200000 91000
januari 4132 3139 2241 2871 5323  
februari 4337 3484 2337 3006 6172  
mars 4484 4579 2439 3121 6604  
april 4597 4854 2485 3220 7033  
maj 5135 5231 2538 3309 7724  
juni 5524 5493 2605 3404 7969 1998
juli 5871 5709 2672 3448 8151 2815
augusti  6181 5818 2699 3483 8292 3102
september 6404 5911 2790 3523 8455 3265
oktober 6732 5992 2825 3576 8865 3411
november 7095 5556 2873 3636 9214 3597
december 7350 5680 2926 3680 9456 3820