Ansökan om statsunderstöd år 2022

Statsunderstöd för 2022 är listade nedan.

Avslutade ansökan om statsunderstöd