Personaldimensionering i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre

Från och med den 1 oktober 2020 regleras personaldimensioneringen i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och den långvariga institutionsvården för äldre genom lag. 

Republikens president stadfäste lagen den 9 juli 2020. 

Social- och hälsovårdsministeriet har gett kommunerna ett Kommuninfo med närmare information om lagändringarna.

Personaldimensioneringen ska vara 0,7 anställda per klient. Vid beräkningen av dimensioneringen beaktas endast den personal som utför direkt klientarbete. 

Dimensioneringen ökar stegvis. När lagen träder i kraft den 1 oktober 2020 är personaldimensioneringen minst 0,5 anställda per klient. Från ingången av 2021 är personaldimensioneringen minst 0,55 och från ingången av 2022 minst 0,6 anställda per klient.

Övergångsperioden slutar den 1 april 2023. Då kommer personaldimensioneringen att uppnå målet och vara minst 0,7 anställda per klient. Kommunerna blir då också skyldiga att använda bedömningssystemet RAI (Resident Assessment Instrument).
 

Vanliga frågor

Mer information

Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163407  


Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549  


Taru Koivisto, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO 0295163323