Personaldimensionering i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre

Regeringen ger i en proposition till riksdagen förslag om personaldimensioneringen i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre. Det föreslås att personaldimensioneringen ska vara 0,7 anställda per klient senast den 1 april 2023.

Hittills har dimensioneringen bestämts genom en kvalitetsrekommendation, men nu ska dimensioneringen fastställas i lag.

Regeringspropositionen innehåller förslag till lagstiftning om personaldimensionering och bedömning av dimensioneringen i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård. Dessutom innehåller den ett förslag om ett gemensamt nationellt system för utvärdering och uppföljning som ska kunna användas för att utreda och bedöms äldres servicebehov.

Frågorna och svaren uppdateras så fort som möjligt.

Vanliga frågor

Mer information

Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163407  


Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163549  


Taru Koivisto, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163323