Personaldimensionering i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre

Dessa frågor och svar baserar sig på ett utkast till regeringens proposition. Utkastet innehåller förslag till lagstiftning om personaldimensionering och bedömning av dimensioneringen i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård. Utkastet har beretts vid social - och hälsovårdsministeriet och i en sektion som tillsatts för beredningen av personaldimensioneringen hösten 2019.

Utkast till regeringens proposition är på remiss 4.10.–15.11.2019.

Vanliga frågor

Mer information

Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163407  


Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163549  


Taru Koivisto, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163323