Personaldimensionering i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre

Personaldimensioneringen i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och den långvariga institutionsvården för äldre regleras genom lag. Lagen trädde i kraft den 1 oktober 2020 med en övergångsperiod. Tidigare har dimensioneringen styrts genom en kvalitetsrekommendation.

Republikens president stadfäste lagen den 9 juli 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett kommunerna ett kommuninfo med närmare information om lagändringarna.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Mer information

Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163407  


Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549  


Taru Koivisto, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163323