Jourhjälp 116 117

Ring Jourhjälp 116 117 innan du överväger att åka till jouren. Om det är fråga om ett nödläge, ring nödnumret 112.

Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst för social- och hälsovården. Tjänsten ordnas av sjukvårdsdistrikten.

Jourhjälpen är för närvarande i bruk inom många sjukvårdsdistrikt. 

På Jourhjälpen får du hjälp av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, dvs. sjukskötarna på jourtjänsten i din egen region. De gör en bedömning av behovet av jourvård eller brådskande vård per telefon enligt lokala anvisningar.

Jourhjälpen tillhandahåller även mer allmän rådgivning om och handledning för besvär som eventuellt kräver ett jourbesök. Genom att ringa Jourhjälpen får du hjälp av yrkesutbildade för dina besvär och information om ifall du måste uppsöka vård under jourtid.

Du får information om frågor som gäller jour även via Jourhuset. Det är en nättjänst som utvecklats av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Jourhuset erbjuder hjälp vid akuta hälsoproblem, råd för egenvård och handledning i hur man uppsöker jourtjänster.

  • Jourhuset (råd för egenvård och handledning i hur man uppsöker jourtjänster)