Hoppa till innehåll
Media

Tillståndsplikt för försäljning av tobaksprodukter från och med den 1 april 2009

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2008 12.20
Pressmeddelande -

Från och med den 1 april 2009 krävs det tillstånd för försäljning av tobaksprodukter. Dessutom ska beviljandet av tillstånd och tillsynen över försäljningen avgiftsbeläggas. Regeringen föreslog torsdagen den 18 december att ändringen av tobakslagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Tobaksprodukter får endast säljas med ett detaljhandelstillstånd som har beviljats av kommunen. Tillståndet kan beviljas för viss tid. En tillståndsavgift uppbärs och kommunen fastställer grunderna för avgiften i taxan.

Tillståndsplikten möjliggör en bättre kontroll av försäljningen, eftersom den kommunala tillsynsmyndigheten som beviljar detaljhandelstillstånd och övervakar försäljningen av tobaksprodukter får kännedom om de försäljningsplatser som finns på kommunens område. Kommunen kan i vissa fall återkalla tillståndet. Den som säljer tobaksprodukter utan detaljhandelstillstånd döms till böter.

Minimistorleken på minutförsäljnings- och bruksförpackningarna ska vara 20 cigaretter och förpackningarna för rulltobak ska innehålla 30 gram tobak. Cigariller får endast säljas i minutförsäljningsförpackningar om minst 10 cigariller.

Brandsäkerhetskraven för cigaretter skärps från och med den 1 april 2010. Cigaretterna ska vara självsläckande, eftersom det då är mindre sannolikhet att en glödande cigarett som hanteras ovarsamt orsakar en eldsvåda. Cigaretternas tillverkare eller importörer ska intyga att cigaretterna uppfyller brandsäkerhetskraven. Noggrannare bestämmelser om brandsäkerhetskraven ges med en förordning av social och hälsovårdministeriet.

Regeringen tog också ett uttalande av riksdagen i beaktande. I uttalandet förutsätter riksdagen att ändamålsenligheten av straffbestämmelserna i tobakslagen utreds snabbt. I synnerhet bör man utreda hur lämplig straffnivån för försäljning av tobak till minderåriga är i förhållande till straffnivån för övriga brott.

För mer information: konsultativ tjänsteman Olli Simonen, tfn (09) 160 74376, 044 308 0306

Tillbaka till toppen