Hoppa till innehåll
Media

Statssekreterare Kostiainen om kvinnohandel

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2005 13.00
Pressmeddelande -

Förebyggande av våld mot kvinnor och kvinnohandel är en förutsättning för att jämställdheten och de mänskliga rättigheterna skall förverkligas. Prostitution hör tätt ihop med människohandel och skapar en marknad för kvinnohandel. Vi måste som en del av arbetet mot människohandeln göra allt vi kan för att minska prostitutionen. Att förebygga kvinnohandel och att hjälpa offren hör till de uppgifter där det är viktigt att de nordeuropeiska länderna samarbetar ned varandra, både på regeringsnivå och på medborgarorganisationsnivå, sade statssekreterare Leila Kostiainen vid konferensen Kvinnor och demokrati den 6 oktober i S:t Petersburg.

Konferenserna om kvinnor och demokrati har gett länderna i norra och nordvästra Europa ett forum där de kan utbyta erfarenheter om hur jämställdheten framskrider och skapa samarbetsrelationer. Samarbetet har löpt bra och det är viktigt att fortsätta med det till exempel inom ramen för EU:s nordliga dimension. Även samarbetet mellan Finland och Ryssland utvidgas och får nytt innehåll. Medborgarorganisationernas jämställdhetsforum sammanträder i S:t Petersburg om en knapp månad. Social- och hälsovårdsministeriet har samarbetsprojekt med nordvästra Ryssland. Det är önskvärt att samarbetet på regeringsnivå utvidgas till att även gälla främjande av jämställdhet, sade statssekreterare Kostiainen.

Tillbaka till toppen