Hoppa till innehåll
Media

Höjda förmåner för krigsinvaliders makar, frontunderstöd för frivilliga ändras inte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2015 13.55
Pressmeddelande 203/2015

Maximipriset för öppen rehabilitering för krigsinvaliders makar, änkor och krigsänkor höjs med 30 euro från nuvarande 840 euro till 870 euro per rehabiliteringsklient. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet höjs med 45 euro från nuvarande 1260 euro till 1305 euro per rehabiliteringsklient.

Enligt uppskattningar för år 2016 behöver ungefär 1450 personer rehabilitering, och av dem är ungefär 20 personer krigsänkor. Institutionsrehabiliteringen är max två veckor lång och dagrehabiliteringen max 15 dagar. Statskontoret väljer på basis av ansökningar de personer som ska rehabiliteras.

Frontunderstödet som beviljas till utländska frivilliga frontmän förblir oförändrat

Frontunderstödet uppgår till 540 euro och beviljas som en engångsbetalning. Frontunderstöd kan beviljas till utländska frontmän som har tjänstgjort som frivilliga i Finlands krig och som är fast bosatta i Estland, Finland eller inom det tidigare Sovjetunionens område.

År 2016 beviljas frontunderstöd till uppskattningsvis 70 personer.

De båda förordningarna är i kraft 1.1-31.12.2016.

Ytterligare information

jurist Erkki Papunen, tfn. 0295 163 298

Tillbaka till toppen