Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksien hakuun mu

Social- och hälsovårdsministeriet
19.4.2012 10.39
Tiedote -

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin myönnettävien valtionavustuksien hakemiseen ja myöntämisen edellytyksiin tehdään täsmennyksiä ja lisäyksiä.

Jatkossa kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä. Avustuksen saamisen ehtona on, että hanke on Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) linjausten mukainen ja että se on käsitelty sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisessa johtoryhmässä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa.

Jatkossa edellytetään, että valtionavustuksella tuettavissa hankkeissa tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä yli kuntarajojen. Hankkeiden täytyy myös olla tuloksellisia ja laaja-alaisesti hyödynnettäviä. Hankesuunnitelmasta pitää ilmetä hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä se, miten hankkeen tulokset juurrutetaan ja millä tavoin tulokset ovat levitettävissä myös hankkeen maantieteellisen alueen ulkopuolelle.

Valtioneuvosto antoi torstaina 19. huhtikuuta uuden asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista. Asetus tulee voimaan 1. toukokuuta 2012. Poikkeuksellisesti vuonna 2012 valtionavustusta on haettava joulukuun loppuun mennessä, jolloin sosiaali- ja terveysministeriö tekee valtionavustuspäätökset viimeistään helmikuussa 2013.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien kehittämishankkeisiin. Hankerahoituksen hakijoille laaditaan hakijanopas kesäkuun 2012 loppuun mennessä.

Lisätietoja

hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi, p. 09 160 74113, 050 5450249
apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p. 09 160 73859Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste)

Tillbaka till toppen