Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM inleder diskussion om social- och hälsovårdens framtid

Social- och hälsovårdsministeriet
13.4.2012 6.38
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet arrangerar också regionala diksussionsmöten om reformen av servicestrukturen för aktörer inom den kommunala social- och hälsovården. Nästa diskussionsmöte hålls i Kuopio den 16.4. och i Oulu den 23.4. Tillställningar arrangeras också i Tammerfors och Helsingfors i maj.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en diskussion för kommuninvånare och kommunalt anställda på webbplatsen Dinasikt.fi. Avsikten är att samla åsikter om reformbehoven av social- och hälsovården som en del av kommunreformen.

"Då en så här stor reform ska förverkligas är det viktigt att uttnyttja de erfarenheter som finns i kommunerna, bland de kommunalt anställda och bland dem som använder tjänsterna. Utan ett brett samarbete och gemensam vilja är det inte ens möjligt att få till stånd ett gott resultat", konstaterar omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson.

En arbetsgrupp vid SHM utreder en reform av servicestrukturen inom social- och hälsovården. Dess uppgift är att bedöma hurudan servicestruktur skulle vara den mest välfungerande i de nya primärkommunerna som bildas i och med kommunreformen. Arbetsgruppens halvtidsrapport ska bli färdig senast 31.5.

Den nya servicestrukturen för social- och hälsovården ska införas stegvis från ingången av år 2015.

Ytterligare information

statssekreterare Sinikka Näätsaari, tfn 09 160 74099
specialmedarbetare Erkki Papunen, tfn 09 160 74157På andra webbplatser

Diskutera servicestrukturreformen (dinasikt.fi)

Information om servicestrukturreformen

Maria Guzenina-Richardson
Tillbaka till toppen