Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pengar till reparationer i samband med fukt- och mögelskador föreslås

Social- och hälsovårdsministeriet
4.4.2012 9.14
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet informerar 

Regeringen föreslår att läroanstalternas reparationsprojekt som inleds i år får 20 miljoner euro och reparationsprojekt inom social- och hälsovårdens verksamhetsenheter 10 miljoner euro. Det här föreslås i den första tilläggsbudgeten för 2012 som avlåtits till riksdagen.

Om riksdagen godkänner de föreslagna anslagen beviljas understöden i första hand till att reparera byggnader med fukt- och mögelskador. Understöden utbetalas till största delen under byggnadstiden. Understöden förutsätter att visa villkor uppfylls. På så sätt garanteras kvaliteten på reparationerna.

Undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet bistår närings-, trafik- och miljöcentralerna (läroanstalterna) samt regionförvaltningsverket (social- och hälsovård), som fungerar som statsunderstödsmyndigheter, med anvisningar i fråga om att ansöka om anslag och i ärenden som gäller villkoren för anslagen.

Regeringens proposition till riksdagen om tilläggsbudget 2012 (29.3.) finns i sin helhet på adressen:

Regeringens proposition till riksdagen om tilläggsbudget 2012

Ytterligare information:

direktör Jari Keinänen, SHM, tfn 09 160 74127

byggnadsrådet Ritva Kivi, UKM, tfn 09 160 77095

 På vår webbplats

Hälsoskydd

Tillbaka till toppen