Hoppa till innehåll
Media

Ny informationstjänst hjälper företag att verkställa REACH-förordningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2007 6.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV) och Finlands miljöcentral (SYKE) startar en gemensam informationstjänst om REACH, som riktar sig till finländska företag. Tjänsten öppnas i början av juni, samtidigt som den nya kemikalieförordningen REACH träder i kraft. Informationstjänsten erbjuder tillverkare, importörer, användare och andra parter information om de skyldigheter och det ansvar som REACH-förordningen för med sig.

Informationstjänsten ger information om nya skyldigheter för näringsidkare, samt information om hur de skall använda de detaljerade direktiv som EU:s kemikalieverk har sammanställt. De finländska företagen får information om sina nya förpliktelser. En centraliserad informationstjänst garanterar att svaren är enhetliga och att de grundar sig på bästa möjliga expertis. De stora företagen är redan medvetna om de förpliktelser som kemikalieförordningen för med sig. Det är de små och medelstora företagen som behöver mer information.

Kunder som vill ha svar på frågor kan antingen ringa till informationstjänsten eller fylla i ett frågeformulär som finns på webbsidan. Tjänsten är gratis och via den får kunderna pålitliga och snabba svar på de vanligaste frågorna. De mer komplicerade frågorna tas upp vid nätverket för EU:s informationsservice, som består av representanter från alla informationstjänster i EU-länderna. På det sättet får kunderna i samtliga EU-länder enhetliga svar.

REACH träder i kraft gradvis

REACH-förordningen träder i kraft gradvis under 11 års tid. De första resultaten är att vänta inom tre och ett halvt år. Då kan man se om de ämnen som produceras mest är farligare än vad man hittills har trott. De positiva effekterna på miljön och människornas hälsa kommer att synas efter hand då verkställandet av förordningen framskrider.

Målet med REACH-förordningen, vars uppgift är att registrera, utvärdera, begränsa och bevilja tillstånd för kemikalier, är att trygga den höga nivån på hälso- och miljöskyddet. Målet är också att främja konkurrenskraften för kemiindustrin inom EU och den fria rörligheten för ämnen på den interna marknaden. Inom ramen för REACH-förordningen ges förpliktelser till tillverkare, importörer, distributörer och konsumenter. REACH berör ämnen som sådana, som en del av en produkt och i saker och föremål med givna villkor.

Företagen måste registrera ämnena

De första förpliktelserna gällande REACH-förordningen är så kallad förregistrering och registrering. Förregistreringen görs av tillverkarna och importörerna. Förregistreringen indikerar att ämnet kommer att registreras senare. Vid den egentliga registreringen utvärderas om ämnet är farligt och om det orsakar risker för hälsan och miljön. Registreringsplikten för företagen träder i kraft gradvis. Det första viktiga datumet är den 1 juni 2008, då ämnena börjar förregistreras.

REACH ökar på tryggheten bland människor och i miljön

Största delen av alla kemikalier som är i användning är sådana vars egenskaper och risker inte har utretts systematiskt. Förordningen om REACH förbättrar situationen märkbart. Tillverkarna och importörerna av ämnena blir skyldiga att ta reda på farorna och riskerna med ämnena samt att ge handledning till användarna. Den nya informationen ger konsumenterna bättre möjlighet att på basis av pålitlig information välja kemikalier som är så trygga som möjligt. Ett mål är att industrin skulle producera allt tryggare kemikalier. Efterfrågan på trygga kemikalier antas öka på antalet innovationer och förbättra industrins konkurrenskraft.

REACH-förordningen förutsätter att de allra farligaste ämnena efter hand ersätts med mindre farliga ämnen eller metoder. Alternativen måste vara tryggare och lämpliga både tekniskt och ekonomiskt.

Användningstillstånd kan krävas för ämnen som orsakar cancer, skadar arvsmassan eller fortplantningen. Det samma gäller för ämnen som är beständiga, ansamlande eller giftiga. Om det inte går att tillåta de risker som ämnet för med sig är det möjligt att förbjuda eller begränsa försäljandet och användningen av ämnet. I dylika fall är det obligatoriskt att ersätta det gamla ämnet med ett tryggare ämne.

För mer information:

Enhetschef Kaija Kallio-Mannila, SYKE, tfn 040 5919 198

Överinspektör Kirsi Sihvonen, STTV, tfn (09) 3967 2776

Konsultativ tjänsteman Anna-Liisa Sundqvist, SHM, tfn (09) 169 72443, 040 823 4481

Internet: www.reachneuvonta.fi

Telefonnummer till informationstjänsten: 020 490 2500 (SYKE) och 040 590 4141 (STTV)

Tillbaka till toppen