Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nordiskt alkoholpolitiskt möte i Köpenhamn

Social- och hälsovårdsministeriet
15.10.2004 9.00
Pressmeddelande -

De nordiska ministrarna med ansvar för alkoholfrågor samlas den 18 oktober till ett extraordinärt möte i Köpenhamn. Från Finland deltar omsorgsminister Liisa Hyssälä.

De nordiska statsministrarna har gett social- och hälsovårdsministrarna i uppdrag att ta fram en gemensam nordisk hållning vad gäller alkoholpolitik, som sedan kan framföras i internationella sammanhang, t.ex. i EU. Avsikten är att ministrarna vid det extraordinära mötet godkänner förslaget till ett gemensamt alkoholpolitiskt uttalande. Mötets konklusioner kommer att presenteras för statsministrarna vid Nordiska rådets session den 1 november i Stockholm.

Vid mötet behandlas också en rapport om den nordiska alkoholpolitiken. De nationella och lokala möjligheterna att påverka alkoholens skadeverkningar har minskat. De nordiska länderna kan tillsammans påverka till exempel EU:s och WTO:s beslut på så sätt att skyddandet av människornas hälsa bättre beaktas i den internationella handelspolitiken.

Ytterligare information:
regeringsrådet Ismo Tuominen, tfn 09-160 740 18
överinspektör Maria Waltari, tfn 09-160 741 93, 050-364 78 15

Tillbaka till toppen