Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Muuntohuumeiden tehokkaampaa kieltämistä halutaan selvittää

Social- och hälsovårdsministeriet
16.8.2012 10.47
Tiedote -

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 2012-2015 (Julkaisuja 2012:16) Huumausainepolitiikka

Markkinoille tulevien kemiallisesti valmistettujen muuntohuumeiden kieltämistä aineryhmittäin halutaan selvittää. Nykyisin ne voidaan Suomessa luokitella huumausaineiksi vain ainekohtaisesti.  Asian valmistelussa otetaan huomioon EU:n linjaukset, jotka ovat parhaillaan tekeillä. Muun muassa tämä käy ilmi huumausainepolittisesta toimenpideohjelmasta, jonka hallitus hyväksyi vuosille 2012-2015 torstaina 16. elokuuta. Toimenpideohjelmassa vahvistetaan kysyntää ja tarjontaa tasapainoisesti rajoittavan huumausainepolitiikan linja.

Hallitusohjelman mukaisessa ohjelmassa painotetaan ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen merkitystä. Nuoret halutaan ottaa mukaan ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun ja toteutukseen. Asiasta säädetään tarkemmin uudistettavassa raittiustyölaissa. Myös oppilaitosten ja poliisin yhteistyötä on tarkoitus tiivistää ja nuorten päihdeongelmaisten rikoksiin aiotaan puuttua entistä tehokkaammin. 

Myös terveysneuvonnan sisällöllistä ja alueellista kattavuutta laajennetaan. Esimerkiksi terveysneuvontapisteissä tehtävää etsivää työtä parannetaan ja työn tueksi valmistellaan valtakunnalliset laatusuositukset. Hoitoon hakeutumista on tarkoitus helpottaa muun muassa tarjoamalla tietoa entistä useammilla Suomessa yleisesti puhutuilla kielillä.

Ohjelman muut toimenpiteet liittyvät huumausainerikollisuuden torjuntaan, EU:n huumausainepolitiikkaan ja kansainväliseen yhteistyöhön, huumeongelmaa koskevaan tiedonkeruuseen ja tutkimukseen sekä huumausainepolitiikan koordinaatioon.

Toimenpideohjelman on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön asettama huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä. Ohjelman valmistelussa on kuultu laajasti kansalaisjärjestöjä. Koordinaatioryhmä seuraa maan huumausainetilannetta ja valvoo poikkihallinnollisen ohjelman toteutusta. Sen keskeinen tehtävä on sovittaa yhteen eri hallinnonalojen toimenpiteitä. Ryhmässä ovat edustettuina STM, SM, OM, OPM, UM, THL, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Valtakunnansyyttäjävirasto, Tullihallitus ja Opetushallitus.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Tapani Sarvanti, p. 02951 63345Muualla palvelussamme
Tillbaka till toppen