Hoppa till innehåll
Media

Minister Wallin: Kvinnorna till toppen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2007 7.00
Pressmeddelande -

”Kvinnornas karriärutveckling måste stödas aktivt och på lång sikt. Kvinnornas kompetens måste identifieras. Kvinnorna måste få utmanande uppgifter och en chans att visa vad de kan”, konstaterade jämställdhetsminister Stefan Wallin i Helsingfors torsdagen den 11 oktober.

Regeringen vill främja kvinnornas karriärutveckling och kvinnligt ledarskap såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn, för att trygga Finlands konkurrenskraft i framtiden. Social- och hälsovårdsministeriet startade på torsdagen en kampanj som stöder kvinnornas karriärutveckling. Kampanjen är en del av det på trepartsbasis överenskomna likalönsprogrammet.

Minister Wallin poängterade att kvinnornas kompetens också behövs på toppositioner inom näringslivet. Finland vill öka sin konkurrenskraft och för att lyckas måste kvinnor och män erbjudas lika villkor på arbetsmarknaden.

”Vi har inte råd att låta bli att utnyttja kvinnornas potential inom något livsområde, inte heller i det politiska beslutsfattandet. Situationen ser rätt bra ut inom det politiska beslutsfattande i Finland, åtminstone i regeringen och riksdagen”, konstaterade Wallin.

I sitt tal hänvisade minister Wallin till en utredning som Näringslivets delegation EVA har gjort. Enligt undersökningen är företag ledda av kvinnor i medeltal omkring tio procent mer lönsamma än motsvarande företag med män i spetsen. Enligt ministern kan manerbjuda en klar konkurrensfördel för företag genom att fästa större vikt vid kvinnornas möjlighet till avancemang. Kvinnor på höga poster inom arbetslivet kan ses som en konkurrensfördel för Europas ekonomi.

Enligt ministern måste de bästa resurserna och den bästa kompetensen utnyttjas. Det kan alla vara överens om. Det är däremot svårt att komma överens om vilka som är de rätta metoderna för att öka andelen kvinnliga chefer inom näringslivet.

Nätverk, mentorskap, fördomsfrihet, en öppen utnämningspolitik och att avstå från gammalmodiga attityder är sätt på vilket kvinnornas avancemang främjas.

Sloganen för kampanjen är ”Hur långt har hon rätt att nå?” och kampanjens webbadress är www.mahdollistamenestys.fi. Webbsidan öppnas torsdagen den 11 oktober och på sidan ger kända finländare sin egen syn på hur kvinnornas möjligheter i arbetslivet borde stödas

Kampanjen syns i MTV 3 från 22 oktober till 4 november och på Rundradions kanaler i ett tidigare skede (tidpunkten ännu oklar). I samband med kampanjen sänds också 14 radioprogram under perioden 15 oktober till 11 november i Classic Radio, Groove FM, Radio Suomi POP och Metro FM. Det går också att lyssna till radiointervjuerna på webbsidan.

Kampanjen stöds av Republikens President Tarja Halonen och minister Stefan Wallin. Andra som stöder kampanjen är verkställande direktör Matti Alahuhta från Kone Ab, verkställande direktör Satu Huber från Finansbranschens centralförbund och riksdagens talman Sauli Niinistö. Förutom dessa personer kommer 20 andra att uttrycka sin åsikt om kvinnornas karriärmöjligheter på webbsidan.

För mer information: specialmedarbetare Martina Harms-Aalto, tfn (09) 1607 7413, 040 596 0029, kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa, tfn (09) 160 74182, 050 500 4504, informatör Pirkko Jyväkorpi, tfn (09) 160 74787, 050 381 3462

Tillbaka till toppen