Hoppa till innehåll
Media

Minister Wallin: Få männen intresserade av jämställdhetspolitik

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2007 13.30
Pressmeddelande -

Fler män borde bli intresserade av jämställdhetspolitik. Det krävs fler åtgärder riktade till männen inom jämställdhetspolitiken för att lyckas med den uppgiften. I samband med Europeiska unionens olika program kunde man ha fler projekt för männen. Det konstaterade jämställdhetsminister Stefan Wallin då han talade vid det informella mötet för jämställdhets- och familjeministrar i Bad Pyrmont, Tyskland, tisdagen den 15 maj.

Då det gäller en modern jämställdhetspolitik är det väsentligt att vara medveten om att det inte bara är frågan om kvinnor utan också om män. Det här kan till och med låta så trivialt att det ofta glöms bort då jämställdhetspolitiken utvecklas.

Det handlar inte om en polarisering eller en tävling mellan män och kvinnor. Tvärtom står männens och pojkarnas deltagande i förverkligandet av jämställdheten mellan könen i samklang med att förbättra kvinnornas och flickornas ställning. Det handlar om att betona rätt saker, om ömsesidighet, att hitta de gemensamma fördelarna och om samarbete mellan olika aktörer och de båda könen.

Försvarandet av kvinnornas rättigheter har långa och fullkomligt befogade politiska traditioner. Att integrera männen till en mer betydande del av jämställdhetspolitiken, både som deltagare och som föremål för uppmärksamhet, sker inte i all hast. I jämställdhetspolitiska diskussioner lyfts män och jämställdhet upp främst då det gäller att sammanjämka familje- och arbetslivet. Frågan borde ändå ses i ett bredare perspektiv. Med anledning av detta har vi i Finland arbetat fram ett strategidokument om män och jämställdhet.

Finland anser att en hållbar och omfattande familjepolitik måste lyftas fram då jämställdhetsutvecklingen mellan män och kvinnor främjas. En stabil familjepolitik som tar familjens välmående i beaktande i ett bredare perspektiv, stöder både kvinnornas och männens jämlika möjligheter att ta sitt ansvar om familjens och barnens välmående. En omfattande familjepolitik består av flera olika åtgärdshelheter för att trygga såväl det ekonomiska som det psykosociala välmåendet, samt hälsan bland barn och barnfamiljer. De centrala åtgärderna är familjepolitiska inkomstöverföringar, tillräckliga tjänster för barnfamiljer och en möjlighet till flexibel sammanjämkning av arbete och familj.

I Finland har vi bundit oss vid att minska på illamåendet och utslagenheten bland barn, unga och familjer. Vi kommer att sätta igång ett omfattande tväradministrativt politikprogram för att främja välmåendet bland de här grupperna.

Stefan Wallin
Tillbaka till toppen