Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Risikko: Försäkringsläkarsystemets transparens måste förbättras

Social- och hälsovårdsministeriet
7.8.2012 11.57
Pressmeddelande -

"Jag har fått rikligt med respons från medborgare som förundrar sig över den vårdande läkarens och försäkringsläkarens avvikande synpunkter på arbetsoförmögenhet. Mängden respons visar att systemet måste utvecklas och dess transparens förbättras."

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko är bekymrad över att medborgarna hyser misstro mot försäkringsläkarsystemet.

I juni kallade minister Risikko socialförsäkringsexperter till en diskussion om utvecklingen av försäkringsläkarsystemet. Expertgruppen sammanträder igen i början av hösten, och därefter beslutar man på ministeriet om de åtgärder som ska vidtas.

"De invecklade förmånssystemen måste förtydligas, och såväl den vårdande läkarens som medborgarens tillgång till information måste förbättras. Till exempel den vårdande läkarens och försäkringsläkarens roller i förmånsprocessen ger upphov till förvirring".

Enligt ministern orsakar också medborgarnas misstro mot systemet kostnader och belastar besvärsorganen.

"En tillräckligt bred och klar bedömning och motivering av besluten måste göras så att de blir lättare att förstå. Bättre beslutsmotiveringar ökar öppenheten i försäkringssystemet.

Närmare upplysningar

ministerns specialmedarbetare Ulla Heinola, tfn 050 537 4945På vår webbplats

Minister Risikko inledde arbetet med att öka genomskinligheten i försäkringsläkarsystemet (SHM:s webbnyhet 18.6.2012)

Paula Risikko
Tillbaka till toppen