Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fordonsförvaltningscentralen beviljar EG-typgodkännande av traktorer

Social- och hälsovårdsministeriet
19.5.2005 11.30
Pressmeddelande -

Fordonsförvaltningscentralen är från och med den 1 juli 2005 den instans som beviljar EG-typgodkännande av traktorer. Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning övervakar fortfarande arbetssäkerheten i fråga om traktorer. Regeringen fattade beslut om innehållet i statsrådets förordning torsdagen den 19 maj.

EG-typgodkännande av nya traktorer som tillhör fordonskategorierna T1, T2 och T3 är obligatoriskt från och med den 1 juli 2005. Därefter kan inte nationellt godkännande längre beviljas dessa kategorier. Ansökan om typgodkännande skall lämnas in av fordonstillverkaren. Fördelen med EG-typgodkännandet är att ett typgodkännande som beviljats i en EU-stat gäller inom hela EU-området. Även importen av begagnade traktorer inom EU-området blir lättare eftersom kraven är desamma i alla medlemsländer. Den nya förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2009 på alla fordon som tillhör kategorierna T1, T2 och T3 och som tas i bruk för första gången.

Ytterligare information:
Utvecklingschef Markus Pyykkönen, tfn 09-160 731 32

Tillbaka till toppen