Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Delegation skall främja användningen av privata social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2007 13.04
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsätter en delegation för privat social- och hälsovårdsservice. Delegationen finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och den har som mål att främja användningen av privata social- och hälsovårdstjänster och deras fortgående utveckling som en fungerande del av social- och hälsovårdsservicen.

Delegationen skall bland annat främja diversifieringen av servicestrukturerna samt samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn. Delegationen skall dessutom uppfölja och utvärdera verksamheten av den privata social- och hälsovårdsservicen.

Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder. Målet är att delegationen skall inkeda sitt arbete så fort som möjligt efter årsskiftet.

För mer information: regeringsråd Riitta Kuusisto, tfn (09) 160 74360

Tillbaka till toppen