Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Att driva filialapotek blir mer lönsamt för små apotek

Social- och hälsovårdsministeriet
12.12.2013 11.59
Pressmeddelande -

Systemet med apoteksavgifter ändras vid ingången av år 2014 så att det är ekonomiskt mer lönsamt för små apotek att driva ett filialapotek. Målet är att trygga tillgången till apotekstjänster i hela landet.

Apoteken måste varje år betala en apoteksavgift till staten. Avgiftens storlek fastställs på grundval av apotekets omsättning. Apoteksavgiften ska fortfarande bestämmas utifrån apotekets omsättning, men de kalkylmässiga grunderna för apoteksavgiften ändras.

Apoteken delas in i tre olika grupper beroende på om deras omsättning är mindre än 2,6 miljoner euro, 2,6-3,5 miljoner euro eller över 3,5 miljoner euro per år. Apotek vars omsättning är mindre än 3,5 miljoner euro och som driver filialapoteksverksamhet drar fördel av reformen i form av lägre apoteksavgifter. Det nya sättet att beräkna apoteksavgiften medför inga extra kostnader för staten, eftersom apoteksavgiften på motsvarande sätt höjs för stora apotek och andra apotek som saknar filialapotek.

Regeringen föreslog torsdagen 12.12.2013 att lagen som gäller saken ska stadfästas. Avsikten är att republikens president fastställer lagen på fredagen. Lagen träder i kraft 1.1.2014.

Ytterligare information

regeringssekreterare Mari Laurén, tfn 02951 63375, [email protected]
planerare Merituuli Mähkä, tfn 02951 63570, [email protected]

 På vår webbplats

 Apoteken

Tillbaka till toppen