Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar av åldersgränsen för deltidspension och förtida ålderspension

Social- och hälsovårdsministeriet
30.8.2012 12.17
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår ändringar av deltidspensionen och förtida ålderspension. Personer födda år 1954 eller senare kan i fortsättningen gå i deltidspension enligt arbetspensionslagen tidigast efter att de fyllt 61 år. För närvarande är den nedre åldersgränsen för deltidspension 60 år.

I dag möjliggör både arbets- och folkpensionssystemet förtida ålderspension för personer som fyllt 62 år. Det föreslås att möjligheten till förtida ålderspension slopas helt i arbetspensionssystemet. I folkpensionssystemet ska åldersgränsen för förtida ålderspension höjas till 63 år, dvs. till den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt arbetspensionssystemet. Förändringarna ska gälla personer födda 1952 och därefter.

Arbetspensionslagarna ska även ändras så att långtidsarbetslösa som får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar inte längre har möjlighet att övergå till ålderspension utan förtidsminskning vid 62 års ålder. I folkpensionssystemet kan en långtidsarbetslös som får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar övergå till en icke-förtidsminskad ålderspension vid tidigast 63 års ålder istället för nuvarande 62 års ålder, dvs. från samma tidpunkt som rätten till ålderspension börjar enligt arbetspensionslagarna. Dessa ändringar gäller personer födda år 1958 och därefter.

Med anledning av ovan nämnda förslag till ändringar ändras också lagen om garantipension så att den som får ålderspension eller förtida ålderspension har rätt till garantipension vid tidigast 63 års ålder istället för nuvarande 62 års ålder.         

Målet för förändringarna på lång sikt är att förlänga arbetskarriärerna. Som en följd av de föreslagna ändringarna uppskattas den förväntade pensioneringsåldern stiga med 0,1 år. Förslagen baserar sig på regeringsprogrammet och det avtal om arbetskarriärer som arbetsmarknadens centralorganisationer ingick i våras. Åtgärderna i avtalet godkändes vid regeringens ramförhandlingar.

Avsikten är att lagarna träder i kraft den 1 januari 2013. Förändringarna påverkar inte redan beviljade deltidspensioner och förtida pensioner.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Maritta Hirvi, tfn 0295 163184, [email protected]På vår webbplats

Pensionsförhandlingsgruppens uppgörelse inleder beredning av lagstiftningsändringar vid SHM (Pressmeddelande 23.3.2012)

Tillbaka till toppen