Hoppa till innehåll
Media

Ansök om organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet senast 20.12.2021

Utgivningsdatum 29.11.2021 9.00 | Publicerad på svenska 29.11.2021 kl. 9.03
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering för 2022 i form av specialunderstöd. Syftet med finansieringen är att främja det arbete som tredje sektorn utför för att främja integrationen. I ansökningsomgången 2022 söker man efter projekt som syftar till att stödja integrationen av invandrare med familj. Ansökningsomgången pågår under tiden 29.11–20.12.2021.

Åtgärder för att nå invandrarföräldrar kan ingå i projektet. Avsikten är i synnerhet att nå till exempel grupper som står utanför arbetskraften eller grupper som annars är svåra att nå. I projekten kan man kartlägga deras familjesituation och stödja deras integrationsvägar. En förutsättning är att projekten beaktar olika förväntningar relaterade till kön och minskar könsrollernas eventuella inverkan på integrationen. 

Ansökningsanvisningarna publiceras i webbtjänsten integration.fi

Ansökningsprocessen samordnas av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. Statsunderstöd kan sökas från och med måndagen 29.11.2021 till och med måndagen 20.12.2021.

Projektfinansiering söks genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt eller som pappersversion hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast 20.12.2021 kl. 16. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Bekanta dig med ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter och de projekt som beviljades understöd i fjol på integration.fi på sidan om organisationsstöd: https://kotoutuminen.fi/sv/organisationsstod.

Ytterligare information:
Anvisningar och blanketter för ansökan om organisationsstöd 2022
Projekt som finansierats 2021
Partnerskapsprogrammet
Varpu Taarna, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen