Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministrarna Räty och Vapaavuori: GE:s investering är ett bevis på finländsk kompetens inom hälsobranschen

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
30.1.2015 11.38 | Publicerad på svenska 30.1.2015 kl. 13.06
Pressmeddelande

Det amerikanska bolaget inom hälsobranschen, GE Healthcare, meddelade i dag den 30 januari 2015 att bolaget koncentrerar utvecklandet av tekniken för medicinsk dataöverföring till Vallgård i Helsingfors. Den totala investeringen, som föredelas på tre år, uppgår till 28,5 miljoner euro. Tekes främjar GE:s forskningsprogram med en finansieringsandel på 10 miljoner euro. Företaget rekryterar också femtio programplanerare i syfte att komplettera sitt kunnande.

− Området medicinsk teknik håller snabbt på att bli en av våra viktigaste högteknologisektorer och tillväxtutsikterna för branschen är mycket goda. Ett tecken på detta är att stora internationella företag som GE Healthcare väljer att förlägga sitt digitala kompetenscenter på hälsobranschen uttryckligen i Finland. Investeringen stärker vårt lands ställning som föregångare inom den digitala hälsovården i världen, säger social- och hälsovårdsminister Laura Räty.

Affärsverksamheten inom hälsobranschen fick ny fart genom en nationell tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen, som publicerades i våras. Målet med strategin är en systematisk utveckling av förutsättningarna för branschen samt ökning av investeringarna inom hälsobranschen och åstadkommande av ekonomisk tillväxt inom branschen.

-  Konkurrensen ute i världen är hård. Finland ska ständigt utveckla sitt investerings- och affärsklimat så att det blir mer lockande, om vi vill klara oss bra i konkurrensen. Också företagen måste vara beredda på kontinuerlig förändring. Finland har alla möjligheter att vara framgångsrik på området medicinsk teknik: vi har traditionellt varit bra när det gäller både IKT och kompetens om hälsovården. Vi måste kunna förena dessa starka sidor på ett effektivt sätt, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori.

Tekes bygger en koncentration för digital hälsa i Finland

Tekes främjar GE:s forskningsprogram med en finansieringsandel på cirka 10 miljoner euro av den totala investeringen. VTT är programmets huvudsakliga forskningspartner, producent av det strategiska innehållet och av tekniken och stöder dessutom GE i genomförandet av programmet.

- GE Healthcares nya kompetenskoncentration skapar lysande möjligheter för finländska tillväxtföretag och forskningsorganisationer att knyta kontakter med en global marknadsledares nätverk och att utveckla nytt kunnande, konstaterar Tekes generaldirektörPekka Soini.

Genomförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen stöds med nya finansiella instrument. Tekes har nyss inlett programmet ”Terveyttä biteistä” (Bits of Health), som hjälper finländska företag inom hälso- och välbefinnandebranschen att växa genom att de utnyttjar de affärsverksamhetsmöjligheter som digitaliseringen erbjuder och uppmanar också traditionella IT-företag att förnya sig och dra nytta av den växande marknaden för hälsobranschen.

Tekes program ”Terveyttä biteistä” (Bits of Health)

ANM:s, SHM:s, UKM:s , Tekes och Finlands Akademis gemensamma tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Petri Peltonen, ANM, tfn 029 506 3662

direktör Ilona Lundström, Tekes, tfn 029 5055 678

näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511

social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare Ville Sipiläinen, tfn 040 7611 55

Tillbaka till toppen