Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

I oktober fanns det 259 000 arbetslösa arbetssökande

Arbets- och näringsministeriet
23.11.2021 8.09
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i slutet av oktober. Totalt 259 000, en minskning 53 700  på för ett år sedan.

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 53 700 personer. I oktober anmäldes 91 600 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 169 700 lediga jobb, vilket är 69 100 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av oktober sammanlagt 259 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 53 700 färre än ett år tidigare, men 34 300 fler än för två år sedan i oktober. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 300. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 139 000 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av oktober fanns det i hela landet 29 600 permitterade, vilket är 45 300 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 19 800, vilket är 37 400 färre än i oktober i fjol. Från och med september minskade antalet permitterade på heltid med 1 300.

Antalet långtidsarbetslösa var 108 000

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 108 000. Detta är 26 000 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 100 700, det vill säga 13 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 500 färre än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 27 800. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 60,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

I oktober anmäldes 91 600 nya lediga jobb, det vill säga 38 600 fler än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 169 700 lediga jobb, vilket är 69 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober deltog 112 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 900 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetsgraden 7,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 65 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,7 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 164 000, vilket är 37 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent, dvs. 1,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Pressmeddelande om ändringar i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från ingången av 2021: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html


Mer information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen