FI SV

Määräraha lasten ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien suoraan tukemiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö julistaa haettavaksi yhteensä 1 100 000 euron suuruisen määrärahan, joka on tarkoitettu

1) Erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten suoraan tukemiseen

Erityisen tuen tarpeessa oleviksi katsotaan esimerkiksi:

  • pitkäaikaistyöttömät ja heidän perheensä
  • päihde- ja mielenterveysongelmaiset
  • koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle syrjäytyneet nuoret
  • asunnottomat henkilöt.

Hakija voi esittää myös itse erityisen tuen tarpeessa olevaa kohderyhmää.

Määräraha on tarkoitettu suoraan tukemiseen, kuten ruoka- ja muuhun aineelliseen apuun. Määrärahalla voidaan rahoittaa myös niin kutsuttuja sosiaalisia ravintoloita.

2) Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen

Tuki on tarkoitettu sellaisten lasten ja nuorten ja näiden perheiden yhteisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen, joilla ei ole riittäviä mahdollisuuksia harrastusten kustannusten taikka jonkun muun syyn vuoksi osallistua ikäluokkansa tavanomaiseksi katsottaviin harrastuksiin. Tuki voidaan antaa esimerkiksi järjestettyinä liikunta- tai muina harrastusmahdollisuuksina, rahallisina avustuksina harrastemaksuihin tai tarvittaviin välinehankintoihin.

Lue määrärahan hakuohjeet- ja kriteerit kokonaisuudessaan

Hakijaa koskevat edellytykset

Hakijoina voivat olla yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset tai muut yleishyödylliset yksityiset oikeushenkilöt, kuten sosiaaliset yritykset. Määrärahaa hakevan yrityksen tulee olla voittoa tavoittelematon. Yksityishenkilöt eivät voi hakea määrärahaa.

Avustukset myönnetään valtakunnalliseen tai muutoin mahdollisimman laajalla alueella Suomessa toimivien hakijoiden käyttöön.  Hakemuksen voivat tehdä vähintään viidestä (5) eri hakijasta koostuva ryhmä, jonka tulee toimia mahdollisimman laajalla alueella Suomessa. Yksi hakijoista tulee nimetä avustushakemuksen koordinaattoriksi (tämä voi olla esimerkiksi valtakunnallinen kattojärjestö).

Määrärahan hakuaika ja -ohjeet

Hakemukset toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon mieluiten sähköisessä muodossa osoitteeseen [email protected] viimeistään 7.4.2016. Hakemukset voi lähettää myös postitse osoitteeseen STM kirjaamo PL 33, 00023 Valtioneuvosto. Vain oheisella lomakkeella toimitetut hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja

Elina Palola, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163595